0-6 mnd


Babyer skal oppleve alt for første gang. Helt i starten skal sansene stimuleres forsiktig. Det er første gang hen ser, lukter, kjenner osv på så mange nye ting. Den første leken kan være en enkel ring som babyen øver seg på å gripe og føre til munnen. Det trenger ikke å være mer avansert en som så. Prøv å ikke overstimulere sansene til babyen. Gå forsiktig frem og prøv å observer barnet slik at du kan se når hen er klar for nye utfordringer. Man behøver ikke å introdusere nye ting hvis barnet er fornøyd.

Noen ting babyer i denne alderen er interessert i:

  • Kontraster både i farge men også i struktur. Sort og hvit er spennende for de aller minste. 
  • Nye lyder, knitring, trilling, bjeller, melodier +
  • Samspill med mennesker, ansikt er spesielt interessant