Angrerett og bytting

Stavanger og Oslo:

Du kan levere varene i Stavanger og Oslo. Nettbestillinger kan kun leveres til Oslo om de er små. Vi tar ikke i mot lekekjøkken og store varer som skal returneres. De må leveres i Stavanger.

Naturlig mønster og kvist i trevarer blir aldri godkjent som reklamasjon. Du kan selvfølgelig alltid bytte varen.

Hvordan gjøre en retur eller bytting:

    • print ut og fyll ut angrerettskjema (husk å markere med ditt ordrenummer og om du ønsker en retur eller tilgodlapp)
    • Pakk varen trygt inn og send varen til Breigata 10, 4006 Stavanger
    • Vi sender en tilgodelapp eller returnerer pengene på din konto når vi mottar varen
    • Returen må være sendt innen 14 dager og du dekker returen.

Bytterett

Vi tar i mot alle varer som er kjøpt hos oss og er i en fin stand. Vi har ikke satt noen tidsfrist på bytting, men har en regel om at varen skal være i perfekt stand og ikke være på salg eller utgått. Har varen blitt satt på salg må du fremvise kjøpsbevis på at den ble kjøpt før salget startet.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Angreretten begynner å løpe når alle varene fra kjøper er levert
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtalen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder om det mangler opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.


Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.