Samling: Det Norske Samlaget

Samlaget ble stiftet i 1868 og har i 150 år anerkjent nynorsk språk og litteratur. Barn og ungdom er en viktig målgruppe for forlaget.